Hrvati hule ime Božje, zazivajući ime mrtvaca

Rimokatolički svećenici u Dubrovniku 16 i 17.09.2017g. pozivaju svoje sugrađane, prijatelje i rodbinu da sudjeluju u idolopoklonstvu tako da štuju, upućuju svoje molitve i stavljaju svoje uzdanje u mrtvaca-mrtvo beživotno tijelo Leopolda Bogdana Mandića. Time uporno rade ono što se Bogu gadi, što On mrzi. Čine da ljudi skrenu pogled s Isusa, Njegove savršene žrtve, te ljudima upućuju smrtnu poruku i uputu da Isusova žrtva na križu nije dovoljna, te da se sami moramo spasiti. Čime daju legalno pravo Sotoni da ulazi u ljudske živote i uništava ih. Idolopoklonstvo otvara vrata prokletstvu (bolestima, siromaštvu, svim pošastima koje su snašle i egipćane, te smrti) da uđu u živote ljudi.

“Moj narod gine, jer nema znanja!”(Hošea 4:6)

Ovo pišem jer ljubim Krista, Istinu i ljubim svoj narod, pišem da ga obranim od agresora koji šire pakleni nauk u službi zla. Pišem u nadi da će moji sugrađani odlučiti ne poći na taj događaj, već da će otvoriti Bibliju, svetu Božju Riječ i saznati Istinu koja će im otvoriti oči; tu Istinu da je Isus Krist jedini Put, Istina i Život, da je začetnik i završitelj vjere. Istinu da je Isus Krist savršena i dovoljna žrtva pomirnica jednom zauvijek. Isus je jedini posrednik između Boga i čovjeka.

Isus reče: “Ja sam Put, i Istina, i Život – nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” (Ivan 14,6) 

“I nema ni u kom drugom spasenja: jer nema pod nebom drugog imena danog ljudima po kojem nam se treba spasiti.” (Djela apostolska 4,12) 

Biblija na mnogo mjesta kaže da će konačna sudbina svih idolopoklonika biti u ognjenom jezeru. Samo Novi Zavjet spominje idole i idolopoklonstvo preko trideset puta. Svaki put u negativnom kontekstu. “Gdje li su tvoji bogovi što ih sebi načini? Nek ustanu ako te mogu spasiti u vrijeme nevolje tvoje. Jer koliki je broj tvojih gradova, toliko je, Judejo, bogova tvojih! “(Jeremija 2:28) Iza kipova i svetaca stoje Sotona i demoni koji žele slavu koja pripada samo Bogu. Oni ne mogu obraniti, ozdraviti niti spasiti. Već postavljaju zamku čovjeku. Da idolopoklonici neće imati udjela u kraljevstvu Božjem piše na više mjesta: 1. Korinćanima 5:10, 1. Korinćanima 6:9,Galaćanima 5:20, Efežanima 5:5, Otkrivenje 21:8, Otkrivenje 22:15.

“Umišljajući da su mudri, postali su ludi te su zamijenili slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest slikama SMRTNOG ČOVJEKA, ptica, četveronožaca i gmazova. Istinu Božju zamijenili su lažju te se klanjaju i iskazuju štovanje STVORENJU umjesto STVORITELJU, koji je slavljen zauvijek. Amen.” (Poslanica Rimljanima 1:22, 23,25)

I što sada napraviti ako ste upravo dobili spoznaju da ste bili u idolopoklonstvu? Odgovor slijedi: Bog je dobar, pokajte se, zamolite Ga za oprost i oprostiti će vam, On je bogat milošću, te počnite čitati Bibliju, Božju Svetu Riječ koja nam je upućena.

“Obratite se, dakle i povratite od svih svojih nedjela i grijeh vam vaš neće biti na propast! Zašto da umirete? Ja ne želim smrti nikoga koji umre – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle i živite!” (Ezekiel 18:30-32)

Comments

comments