Predsjednički Apel za molitvu – 1984.

Godine 1984., Senat Sjedinjenih Američkih Država uzeo je u razmatranje da ustavnim amandmanom odobri dobrovoljnu, usmenu molitvu učenika u javnim

Read more