Lausanne: Radna konferencija za crkve u Hrvatskoj

Od 12.-14. siječnja 2017. u Dugom Selu održala se konferencija pod nazivom “Strateške konzultacije za osnivanje i osnaživanje crkava u Hrvatskoj”. Neki od govornika na konferenciji bili su Ron Anderson i Seth Vano iz Španjolske.

Ron-Anderson

Ron Anderson je prvoga dana dao primjer Filipa (Djela 8:26-40) dok mu je Bog rekao da ide. Bog nije mogao ispuniti svoj plan dok Filip nije poslušao. Isto tako stvari neće krenuti dok mi ne krenemo. Govorio je o tome kako ne trebamo čekati da ljudi dođu u crkvu da čuju Božju riječ nego da riječ trebamo donijeti u domove, da dok mi koristimo Božju riječ Duh Sveti će privući ljude k sebi te da je pravi Božji pokret usredotočen na Krista i Božju riječ.

Anderson je govorio kako će se u punini vremena dogoditi probuđenje i pokret Duha Svetoga u centralnoj Europi, no da mi moramo učiniti svoj dio.

Po pitanju spremnosti dao je primjer Mojsija i rekao kako nam je dovoljan “štap u ruci”, tj. ono što imamo da je dovoljno kako bi nas Bog upotrijebio.

Nakon njega je govorio Seth Vano koji je davao vlastite primjere o tome kako su nadvladali međudenominacijske razlike u Španjolskoj. Rekao je kako nekada postoji nejedinstvo među denominacijama zbog različitih ciljeve ili metoda rada, no u konfliktima između kršćana naši gradovi su ti koji su u gubitku, jer tek kada postoji jedinstvo (na temelju Božje riječi) tada možemo rasti.

radne-grupe2         radne-grupe

Također su između tih govora organizirane i radne grupe gdje su sudionici razgovarali o tome što nas razjedinjuje, te kako možemo nadvladati nejedinstvo među denominacijama i to prezentirali među grupama. Sastanci su završavali molitvom i slavljenjem.

slavljenje

Comments

comments