John Hunt misionar poslan ljudožderima

U svom djetinjstvu i mladosti, John Hunt napravio je mnoga obećanja da služi Bogu koja nije održao sve dok  ozbiljna bolest nije uzrokovala da padne na koljena s molitvom za oproštenje.

Njegova je revnost bila tako zarazna da je probuđenje izbilo u Londonu, u vrijeme kada je prisustvovao institutu. Planirao je postati misionar u Južnoj Africi, ali se od njega zatražilo da ide na Fidži. U to vrijeme, na Fidžiju su bili kanibali. Ubijali su svoje bolesne i stare, žene koristili kao trofeje, pljačkali grobove za hranu, te bi davili žene ako im muž umre. On i njegova supruga stigli su na Fidži 1838. godine i odmah su zamoljeni da idu na otok udaljeniji od skupine. Za nekoliko tjedana Hunt je savladao njihov jezik dovoljno za propovijedanje. Sedam godina kasnije on leži na samrti, a da se radom iscrpio do smrti, pobijajući zle prakse na otocima, učenjem jezika, prevođenjem Pisma, propovijedanjem i molitvom. Njegovi obraćenici molili su Boga da poštedi misionara, nudeći deset vlastitih života u zamjenu. No Bog je držao prikladnim učiniti drugačije. Današnji izvadak je iz Huntovog dnevnika za ovaj dan, 18. ožujka 1823.
Citat
“Sada sam u mogućnosti održati dvije ili tri službe dnevno. Moram koristiti prilično opsežne bilješke, a namjeravam to činiti još neko vrijeme, jer će poslužiti ljudima da ih čitaju nakon što su to čuli sve dok ne budu imali nešto bolje. Želim puno više vjere. U propovijedanju postoji potreba za snagom koja će ga pretvoriti u mač Duha i “silu Božju za spasenje.” Vjerujem da će mi ovo povećanje sile biti dano kad  budem sam imao više Duha. Ja želim i odlučujem ne znati ništa među siromašnim Fidžijcima osim “Krista, i to raspetoga.” O da moj govor i moje propovijedanje može biti demonstracijom Duha i sile! ”
Izvor:

Rowe, George Stringer. Misionar među kanibalima. New York: Carlton & Porter, 1859.

 

IZVOR: www.christianhistoryinstitute.org

Comments

comments